Genel Anestezi

Genel anestezi, bu konuda uzmanlık yapmış anestezi doktorları tarafından gerçekleştirilen, hastanın kontrollü bir şekilde bilinçsiz ve ağrısız konuma getirilmesi işlemidir. Anestezi, gaz ya da enjeksiyon şeklinde verilen ilaçlar ile başlatılır. Yapılması planlanan tedaviler bittiğinde ilaç durdurulur ve hasta uyanmaya başlar. Işlem sırasında hastanın yaşamsal değerleri genel anestezi uzmanı tarafından sürekli takip edilir. Bu nedenle genel anestezi, diş hekimi muayenehanesinde değil, uygun güvenlik önlemlerine ve yeterli ekipmana sahip bir anestezi merkezinde yapılabilir.

Diş hekimliğinde genel anestezi hangi durumlarda tercih edilir?

Zihinsel engelli hastalarda
Tedaviyi olumsuz etkileyebilecek bedensel engeli olan hastalarda
Korkan ve endişe duyan hastalarda
Tedavi için ikna edilemeyen yaşı küçük çocuklarda
Özel cerrahi girişimlerde

Genel anestezi altında yapılabilecek diş tedavileri nelerdir?

Süt ve daimi diş dolguları
Süt ve daimi diş kanal tedavileri
Süt ve daimi diş amputasyonları
Düt ve daimi diş çekimleri
Cerrahi işlemler
Koruyucu tedaviler
Süt ve daimi diş kuron restorasyonları

Genel anestezi öncesi ve sonrasında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Genel anestezi sırasında midedeki sıvı ve yiyeceklerin boğaza ve akciğerlere kaçışını engellemek için hastanın 8 saat aç ve susuz kalması gerekmektedir. Bu nedenle genel anestezi için özellikle çocuk hastalarda sabah saatleri tercih edilir.
Hastanın genel anestezi için uygunluk durumu, anestezi uzmanı tarafından kontrol edilir. Hasta, sistemik hastalık varlığı, bedensel ve zihinsel engellilik derecesi, geçirilmiş ya da varolan enfeksiyon durumu ve yapılacak cerrahi işlemler için gelişebilecek komplikasyonları taşıma riskine göre değerlendirilir. Anestezi sırasında ve sonrasında anestezi uzmanı tarafından takip edilen hasta, yapılan işlemlere bağlı olarak değişmek üzere ilk 1-2 saat baş dönmesi, huzursuzluk ve ağrı görülebilir, fakat hasta yaklaşık 1-4 saat kontrol altında tutulur.

Genel anestezi altında diş tedavilerinin yapılması ne kadar güvenlidir?

Modern anestezi teknikleri ve deneyimli anestezi ekibi ile risk çok azdır. Özellikle herhangi bir sistemik hastalığı olmayan sağlıklı bireyler için diş tedavileri gibi küçük operatif işlemlerin genel anestezi altında yapılması yaygın bir risk taşımamaktadır.

Çocuk diş hekimliğinde, diş tedavilerinin genel anestezi altında yapılmasının gerekliliği nedir?

Çocukluk döneminde yaygın olarak görülen sağlık problemlerinden biri de diş çürükleridir. Diş çürükleri nedeniyle oluşan ağrı çocuklarda çok ciddi sonuçlara ulaşabilmektedir. Özellikle yemek yerken artan ağrılar yüzünden çocuklarda kilo kaybı ve dolaylı olarak gelişim problemleri oluşabilmektedir. Geceleri yoğunlaşan diş ağrıları ise çocuklarda uyku düzensizliklerine ve dolaylı olarak gün içinde konsantrasyon problemlerine neden olabilmektedir. Okul çağındaki çocukların başarı durumlarını da etkileyebilecek sorunlara yol açan diş çürüklerinin mümkün olduğunca erken tedavi edilmesi gerekmektedir. Çürük süt dişlerinin tedavi edilmemesi ve oluşan diş kayıpları; artan bir maliyet ile beraber düşük bir yaşam kalitesine sebep olmaktadır.
Bu nedenle; bedensel ya da zihinsel engelli çocuklarda, daha önce kötü bir deneyim yaşamış ve tedaviye ikna edilemeyecek kadar korkan, endişe duyan çocuklarda, yapılması gereken birçok diş tedavisi olmasına rağmen yeterli iletişimi kurmanın mümkün olmadığı kadar küçük yaştaki çocuklarda diş tedavilerinin, genel anestezi altında yapılması uygundur.