Faydalı Linkler

ODALAR VE BİRLİKLER


Türk Diş Hekimleri Odası

Türk Tabipleri Birliği

İstanbul Tabip Odası

Türk Eczacıları Birliği

İstanbul Eczacılar Odası

İstanbul Diş Hekimleri Odası

 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ


Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr. Lütfi Kirdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Lepra, Deri Ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi

Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araşt.Hastanesi

Zeynep Kamil Kadın Hast. ve Çocuk Hast.i Egit. ve Arast. Hastanesi

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Süleymaniye Dogum ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

 

RESMİ KURUMLAR


T.C. Cumhurbaşkanlığı

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başbakanlık

İstanbul Tabip Odası

İstanbul Diş Hekimleri Odası

Türk Eczacıları Birliği

İstanbul Eczacılar Odası

Vakıflar Genel Müdürlüğü

İstanbul Valiliği

 

RESMİ SAĞLIK KURUMLARI


Sağlık Bakanlığı

SGK

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı

Kızılay

 

KAN BANKALARI


Kan Bankalarının Telefonları için tıklayınız.

 

FAYDALI LİNKLER


Vatandaşlık Numarası

Vergi Numarası

Nöbetçi Eczane