Stratejik Hedeflerimiz
  • ​Ulusal ve uluslararası sağlık eğitimi ve hizmetleri ekosisteminde bilimsel düşünce, araştırma yeteneği ve üretkenliği ile tercih edilen bilim insanları ve sağlık profesyonelleri yetiştirmek.
  • Bezmialem Vakıf Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezini hizmet ve eğitim sunumunda mükemmelleştirmek.
  • Bilimsel araştırma ve geliştirme ile edinilen bilgi birikimini sağlık alanında yenilikçi ürün ve tanı/tedavi hizmetlerine dönüştürmek,
  • Kurumsal yönetim yeteneğini geliştirerek, sistemin verimliliğini ve çevikliğini artırmak,
  • Vakıf kültürü ışığında toplumsal yaşama katkı sağlamak.​