Şaşılık Nedir?

​​​​

 

​Şaşılık nedir?
 
İki gözün birbiriyle olan paralelliğinin bozulması sonucunda gözlerin farklı yönlere bakması durumuna şaşılık ya da göz kayması adı verilir.
 
 
Şaşılık belirtileri nelerdir? 
 
En önemli belirti, gözlerin farklı yönlere bakmasıdır. Bir noktaya bakarken, bir göz düz bakar iken diğer gözün farklı yöne bakması ile kaymanın olmasıdır. Bir göz orta hatta iken, diğer göz içe, dışa, yukarı ya da aşağı doğru kayabilir. Gözlerdeki kayma sürekli ya da aralıklı olarak ortaya çıkabilir. Ayrıca, baş pozisyonununda değişiklikler gelişebilir. Daha önce şaşılığı olmayan bir kişide kayma aniden ortaya çıktığında, çift görme gelişebilir. 


şaşı-1.jpg şaşı-2.png


Şaşılık neden gelişir?
 
Her bir gözün dışında, gözün hareketlerini kontrol eden 6 tane kas bulunur. Bu kaslarda kuvvet azlığı veya fazlalığı olması gözlerde kaymaya neden olur. Bu durumda gözler birbiri ile uyumlu olarak hareket edemez. Şaşılık birden çok nedene bağlı olarak gelişebilir. Hamilelik ve doğum sırasında yaşanmış olan hastalıklar, çocuğun gelişimindeki bozukluklar veya geçirdiği hastalıklar şaşılık için risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Anne veya babada kayma varsa çocukta şaşılığın görülme ihtimali daha yüksektir. İki yaşından sonra ortaya çıkan şaşılıklarda ise neden çoğunlukla gözlerdeki miyopi, hipermetropi veya astigmat gibi göz bozukluklarıdır.
Trafik kazaları, kafaya gelen darbeler, ateşli hastalıklar, beyindeki kitleler, nörolojik hastalıklar, hipertansiyon ve şeker hastalığı gibi durumlarda göz kaslarına gelen sinirlerin hasarına bağlı olarak göz kaslarında felç oluşabilir ve gözlerde kaymaya neden olabilir.
 
Şaşılıkta erken tanı ve tedavi neden önemlidir?    
 
Şaşılık tanısı, göz doktoru tarafından yapılan göz muayenesi ile konulabilir.  Şaşılıkta erken tanı çok önemlidir, çünkü geç kalındığında çocuklarda ömür boyu sürecek kalıcı görme azlığı (göz tembelliği-amblyopi) meydana gelebilir. Ayrıca, erken tanı ile kaymayı düzeltmeye yönelik uygulanan ameliyat ve tedavinin başarısı daha yüksektir. Şaşılık, tedavi edilmez ise kayma miktarı giderek artabilir ve göz hareketlerinde kısıtlılık gelişebilir.
 
 
Şaşılık Tedavisi
 
Tedavi yönteminin seçimi; şaşılığın tipine, hastanın yaşına göre yapılır.
Doğuştan olan şaşılıkların genellikle erken dönemde ameliyat edilmesi gereklidir. 2-3 yaş arasında ortaya çıkan kaymalarda ise genellikle kırma kusuru gözlük kullanılarak tedavi edilirse şaşılık da düzelir. Göz tembelliğinin eşlik ettiği durumlarda gözlükle beraber göz kapama tedavisi de uygulanmalıdır. Gözlük tedavisine rağmen düzelmeyen kaymalar için ise göz kaslarına uygulanan cerrahi tedavi gerekir. Yetişkin dönemde ortaya çıkan şaşılıklarda ise; öncelikle kaymaya neden olabilecek hastalıkların varlığı araştırılmalı ve bu hastalıklar tedavi edilmelidir. Erken dönemde, göz kaslarına uygulanan Botulinium toksin enjeksiyonu ile hastanın hem kayması hem de çift görmesi ortadan kaldırılabilir. Geç dönemde ise az miktarda kayması olan olguların çift görmesi için prizmatik camlı gözlükler önerilebilir.