All On Four Hibrit Protezler

​​​​​

Yükselen hasta beklentileri ve güncel tedavi yöntemlerindeki gelişmeler tam dişsizliğin rehabilitasyonunda yeni sistemlerin kullanım gerekliliğini arttırmıştır. Bu amaçla geliştirilen ''All-on four'' konsepti gösterdiği uzun dönem klinik başarı oranlarıyla güvenilir bir tedavi alternatifi olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle, aynı gün immediat yüklemenin yapılabilmesi ve sonrasında da hazırlanacak olan hibrit protezin öngörülebilir başarısı ile, bu teknik günümüzde sıklıkla tercih gören bir konsept halini almıştır.

 hibrit-protez-1.PNG

All on four tekniği, çene kemiğinde fazla kemik kaybı olan alt ve üst çene tam dişsizlik vakalarında 4 adet implant yerleştirilmesi ve üzerine sabit protetik restorasyon yapılması tekniğidir. Bu tedavi yönteminde, çenenin arka bölgesine 2 tane implant 30–45 derecelik açıyla yerleştirilirken, diğer 2 implant ön bölgeye dik bir şekilde yerleştirilir. Dental implantların kemikle kaynaşma süreci olan ilk 3 aylık dönemde hastaların yumuşak bir diyet şekliyle beslenmesi gerekir. Bu sürecin ardından hastaya kalıcı sabit protezleri takılmaktadır.

hibrit-protez-2.PNG 

Hibrit protezler, geleneksel dizayna sahip olmayan ve farklı materyallerin kombinasyonundan oluşan protezlerdir. Tasarımı hareketli diş protezinden farklıdır. Hastanın damak kısmı kaplanmadığı için bulantı refleksi olan hastalarda kullanımı daha kolaydır. Kişiyse özel planlama, estetik bir görünüm ile gülüş estetiği sağlanır.

Dental implant ameliyatına engel teşkil edecek herhangi bir sistemik hastalığı bulunmayan ve yeterli kemik hacmine sahip, tam dişsiz (hiç dişi olmayan) hastaların hepsine uygulanabilir.

Bu sistemlerde implant sayısı azaldığı için ve ileri cerrahi gerektirmediğinden dolayı hasta konforu artmaktadır.