Pedodonti Nedir?

​​​​

Kurumumuzda 'Pedodonti' 0-13 yaş arası çocuklarda ağız-diş tedavilerinin yapıldığı diş hekimliği bölümüdür. Bölümümüzde süt ve daimi dişlerle ilgili koruyucu, önleyici ve tedavi edici işlemler, klinik ortamda ya da genel anestezi altında yapılabilmektedir.

Bu işlemler; yerel fluor uygulaması, fissür örtücü, remineralize edici ajanların kullanılması, yer tutucu apareyler gibi koruyucu ve önleyici tedavilerin yanısıra, dolgu, kanal tedavisi, amputasyon tedavileri, geçici ve kalıcı prefabrike kron kaplamaları, diş çekimi gibi uygulamaları içermektedir.

Ayrıca çocuk hastalarda görülen yumuşak ve sert doku lezyonlarının, travma olgularında oluşan yaralanmaların, ağız-diş-çenelerde görülebilecek gelişimsel bozuklukların eşlik ettiği anomalilerin tedavisi ve takibi de pedodonti bölümünde yapılmaktadır.

Kurumumuzda, özel bakım gerektiren, sistemik hastalığı olan ve yaşı küçük çocuklarda diş tedavilerinin yapılabilmesi için yoğun bakım servisi de içeren ameliyathanemizde diş tedavilerinin yapılması mümkündür. Genel anestezi altında her türlü tedavi tek seansta yapılmakta ve 3-4 saat gözlem altında tutulan çocuklar, gün içerisinde taburcu olabilmektedir.

Genel Anestezi Ve Sedasyon Altında Diş Tedavileri:

Diş çürükleri nedeniyle oluşan ağrı çocuklarda çok ciddi sonuçlara ulaşabilmektedir. Özellikle yemek yerken artan ağrılar yüzünden çocuklarda kilo kaybı ve dolaylı olarak gelişim problemleri oluşabilmektedir. Okul çağındaki çocukların başarı durumlarını da etkileyebilecek sorunlara yol açan diş çürüklerinin mümkün olduğunca erken tedavi edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle; bedensel ya da zihinsel engelli çocuklarda, daha önce kötü bir deneyim yaşamış ve tedaviye ikna edilemeyecek kadar korkan, endişe duyan çocuklarda, yapılması gereken birçok diş tedavisi olmasına rağmen yeterli iletişimi kurmanın mümkün olmadığı küçük yaştaki çocuklarda diş tedavilerinin genel anestezi altında yapılması uygundur. Genel anestezi, bu konuda uzmanlık yapmış anestezi doktorları tarafından gerçekleştirilen, hastanın kontrollü bir şekilde bilinçsiz ve ağrısız konuma getirilmesi işlemidir.

Diş hekimliğinde genel anestezi hangi durumlarda tercih edilir?

  • Zihinsel engelli hastalarda
  • Tedaviyi olumsuz etkileyebilecek bedensel engeli olan hastalarda
  • Korkan ve endişe duyan hastalarda
  • Tedavi için ikna edilemeyen yaşı küçük çocuklarda
  • Özel cerrahi girişimlerde

Genel anestezi altında diş tedavilerinin yapılması ne kadar güvenlidir?

Modern anestezi teknikleri ve deneyimli anestezi ekibi ile risk çok azdır. Özellikle herhangi bir sistemik hastalığı olmayan sağlıklı bireyler için diş tedavileri gibi küçük operatif işlemlerin genel anestezi altında yapılması yaygın bir risk taşımamaktadır.