IK & Başvuru

İŞ BAŞVURU FORMU

Bizden iş istemekle göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz.

  1. Bütün soruları eksiksiz cevaplamanızı,
  2. Gerçek dışı bilgi verildiğinin anlaşılması halinde işe alınma işleminin olmayacağının ve göreve başlandığı takdirde hizmet akdinin 4857 Sayılı İş Kanunu 25/II/a maddesi uyarınca bildirimsiz ve tazminatsız fesih edileceğini, Başvurunun iptal/geçersiz olması halinde; iş bu formun iadesinin talep edilemeyeceğinin bilinmesini rica ederiz.
Formun doldurulması T.C. BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ’ni müracaat sahibine karşı hiçbir şekilde taahhüt altına koymaz.

Fotoğraf
Maksimim 1mb büyüklüğünde ve jpg formatında resim yüklemelisiniz.
Pozisyon Bilgisi
Kişisel Bilgiler

İletişim Bilgileri
Eğitim
Eğitim Durumu Okul Adı Bölüm Mezuniyet Tarihi Bitirme Derecesi
Çalıştığı Görevler (Son çalıştığınız iş yerinizden başlayarak yazınız.)

Firma ve Adresi Firmadaki Görevi İşe Giriş Tarihi İşten Çıkış Tarihi Son Aldığı Ücret (Brüt/Net) Aldığı Prim / İkramiye Adedi ve Tutarı Ayrılış Sebebi
Genel Yetenekler
Aldığınız Özel Kurs ve Sertifikalar
Eğitim Konusu Tertipleyen Kuruluş ve Yer Katılım Tarihi ve Süresi
Kullanmayı Bildiğiniz Bilgisayar Programları
Programın Adı Seviyesi
Hakkınızda Bilgi Alınabilecek Kişiler

* Öncelikli olarak çalıştığınız yerlerde Sorumlu / Amir / Müdür Pozisyonundaki Kişiler ve Akrabalar Dışında Diğer Referanslarınız

Adı Soyadı Çalıştığı Firma-Görevi Adresi Telefonu
Fiziksel ve Sağlık BilgileriDiğer Bilgiler
Ücret Beklentiniz
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA FORMU

Bezmialem Vakıf Üniversitesi tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) ilgili hükümlerine uygun olarak Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma / Bilgilendirme metni ve Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması İç Yönerge sınırları çerçevesinde,

  • Kimlik bilgileri; Ad-soyad, T.C. kimlik No, pasaport numarası veya geçici TC kimlik numarası, ehliyet bilgileri, doğum yeri ve tarihi, medeni hal, cinsiyet ve sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verileri ve özgeçmiş bilgileri, sabıka kaydı, güvenlik tedbiri ile ilgili veriler,
  • İletişim bilgileri; adres, telefon numaraları, elektronik posta adresi ve sair iletişim verileri, elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel veriler,
  • Geçmiş döneme ilişkin ücret bilgileri ve yan haklar,
  • İşe alım süreci sırasında referanslardan ya da doğrudan sizden elde edilecek diğer veriler,
  • Sağlık ve engellilik durumu ile personel başvuru formunda yer alan özel nitelikli diğer verilerimi kurumunuzla paylaşmaktayım. Bezmialem Vakıf Üniversitesi’ne iş başvurusunda bulunmam halinde bu hususta temin edilen özgeçmişimin, yukarıda belirtilen kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin Bezmialem Vakıf Üniversitesi ve bağlı şirketleri olan Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü, Gastroenteroloji Enstitüsü, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Kliniği, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller Bölümü, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Tıp Fakültesi Hastanesi), Dragos Hastanesi, Fatih/Eyüp/Sultangazi Ek Hizmet Binaları, Fitoterapi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp İleri Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi, Teknoloji Transfer Ofisi, Genel Sekreterliğe bağlı idari birimler ile bu birimler bünyesinde yer alan pozisyon ya da pozisyonlar için değerlendirilmesi ve ileride oluşabilecek pozisyonlara ilişkin uygun bir aday olduğumun düşünülmesi halinde benimle tekrar iletişime geçilebilmesi amacıyla,
  • İnsan Kaynakları Direktörlüğü ve başvurduğunuz birim yöneticileri ile işe alım süreçlerinizin değerlendirilmesi amacıyla,
  • Eski çalıştığım kurumlarla iletişime geçilerek gerektiği takdirde bilgilerimin doğruluğunun kontrolünün yapılması ve referans araştırması yapılabilmesi amacıyla,
  • Yukarıda belirtilen kişisel veriler ile Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/ Bilgilendirme metninde yer alan diğer kişisel verilerimin işlenmesini, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını ve paylaşılmasını, gereken süre zarfında saklanmasını ve bu hususta gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metni ile Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/ Bilgilendirme metnini okuduğumu ve anladığımı,